fredag 16. september 2011

Love!


Gods love, mercy and grace are so much bigger and much stronger than we can understand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar